pennormedtryck.net

En penna för varje reklamkampanj

Pennor med tryck finns i mängder av utföranden och varianter, färger, modeller och prisklasser. Det går alltid att hitta en modell som passar det intryck som man vill att företaget ska skapa hos mottagaren oavsett företagets reklambudget.

Alla behöver pennor och av den anledningen är det en god investering att satsa på pennor med tryck. Oavsett om pennan hamnar i handen på en framtida kund eller ej har företaget skapat en relation som kan leda till affär och samarbeten i framtiden. Den som har pennan i sin ägo kan komma att tipsa om företaget i framtiden till någon annan eftersom alla vill kunna bidra med kunnande och ideer. Människan fungerar så; man vill interagera med sin omgivning och bjuda på sig själv. Detta är också anledningen till att det är kostnadseffektivt att satsa på pennor med tryck i marknadsföringssyfte. Pennor med tryck är ett enkelt sätt för företag att visa på generositet, goodwill och serviceanda.

Att använda sig av pennor i reklamsyfte är också ett sätt att avdramatisera företagets betydelse och närma sig kunderna på ett mer otvunget sätt än vad till exempel TV-reklam skulle göra. Man närmar sig kunden på kundens egen nivå när kunden har en rent praktisk användning av något som företaget tillhandahåller – i detta fall en penna med tryck.

Gör en överslagsräkning och lek med tanken på vad en kund som hittat företaget till följd av en reklampenna skulle kunna innebära i potentiella intäkter. Vad reklampennor gör är att sprida medvetenhet om företagets existens. Det är egentligen omöjligt att räkna ut vad det kan resultera i för framtida vinster. Faktum kvarstår att syns man inte så finns man inte och ur den synpunkten så är en investering i pennor en mycket god ide. Det finns en penna för varje företag som vill nå ut till nya kunder.