pennormedtryck.net

Pennan – världens vassaste vapen

Pennan påstås vara världens vassaste vapen. Den kallades så på den tiden då journalistiken gick till attack mot överhet och maktmissbruk och avslöjade oegentligheter i samhället. Sen kom datorn och så gick det som det gick med journalistiken. Den spred sig till bloggar och nu mer kan var och varannan skriva nyhetsinlägg. Men pennan och dess roll som världens vassaste vapen – hur gick det för den?

Inom reklambranschen är pennan helt klart ett av de vassaste vapnen man som företagare kan röra sig med för att hävda sig i konkurrensen med andra företagare. Alla människor behöver pennor och att hitta en penna med företagslogga i samma stund man behöver plita ner en anteckning är ovärderligt, för avsändaren. Det är sällan man blir så glad över att just detta företag satsat en del av sin reklambudget på just pennor och så har företaget väckt ett intresse med mycket enkla medel. Man ska alltså inte underskatta pennans roll för företaget.

Att investera i pennor med tryck innebär en förhållandevis låg kostnad men ger en stor effekt för företagets varumärke. Oavsett hur stor eller liten marknadsföringsbudget ett företag har att röra sig med så tillhör reklampennor den investering som ger mest ROI – Return On Investment – d.v.s. det är den reklamsatsning som brukar löna sig bäst och som alla företag har råd med.

Har man en liten summa pengar ska man satsa på högsta möjliga kvalitet när man gör inköp av reklampennor och anledningen till det är mycket enkel; pennan säger en hel del om företaget. När man har man investerat i reklampennor av hög kvalitet kommer användarna att få intrycket av att det går bra för företaget – och går det bra för företaget måste företaget vara seriöst och professionellt. Så – när det gäller företagets marknadsföring är pennan fortfarande det överlägset vassaste vapnet man kan använda i sin reklam.