pennormedtryck.net

Reklampennor av god kvalitet

Reklampennor finns i en mängd olika utföranden och prisklasser. I de fall man ska satsa på bläckpennor bör man se till att pennorna är av en god kvalitet, är trevlig att hålla i samt att kvaliten på bläcket är hög så att det inte torkar. Det normala är en hållbarhet på cirka ett år. En hållbarhet på minst nio månader är det absolut lägsta krav man ska ha vid inköp av pennor för reklam. Man bör även tänka på att pennan ska hålla ett tag och att inte bläcket tar slut för fort – åtminstone om man vill förmedla positiva signaler till kunden. Det är så att den satsning man gör på reklamprodukter berättar en del om företaget för kunden. Företaget sänder signaler till kunden som kunderna uppfattar omedvetet. Därför bör man planera sin reklamsatsning noggrant.

Att inte ha vissa kvalitetskrav vid inköp av reklampennor kan komma att visa sig vara en dålig investering. Man ska kunna ha reklampennor i lager och vara säker på att de inte har torkat under förvaringen. Det kan även vara klokt att investera i pennor med tryck som håller ett tag i kundens ägo så att kunden inte slänger reklampennan efter att ha skrivit med den ett par gånger. Det ger dåliga signaler. Ett företag som inte har råd med riktiga pennor går nog inte så bra, är signalen som kunden uppfattar undermedvetet.

Pennor är någonting som alla behöver dagligen och då är det en god investering att satsa på reklampennor med tryck och att vara en del av kundens vardag. Det kan låta märkligt att en penna skulle ha så stor betydelse men saken är den att det är den undermedvetna effekten hos den potentielle kunden som är den avgörande för om reklamkampanjen slagit väl ut eller ej. En penna är en uppskattad gåva och en användbar attiralj som alla behöver och alltså en god reklamsatsning för varje företagare.